ทัวร์อื่นๆ :
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
Logo

ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า

02-868-3699
099-392-9399

HOTLINE

หน้าหลัก ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ในประเทศ แพ็กเกจทัวร์ ทัวร์ตั๋วด่วน บริการ เกี่ยวกับเรา รับจัดทัวร์

รู้เรื่องเที่ยวก่อนใครแอดเลย

เตรียมตัวไปทำ Passport กันเถอะ!!

เตรียมตัวไปทำ Passport กันเถอะ!!

เตรียมตัวไปทำ Passport กันเถอะ!!

ไฮไลท์
โพสต์เมื่อ
27 มี.ค. 2562
คนอ่าน
4108
TAG

อยากเที่ยวต่างประเทศ 🌏 เตรียมตัวไปทำ Passport กันเถอะ!!


🧳การเดินทางไปทัวร์ต่างประเทศนั้น นอกจากการจองตั๋ว หาที่พัก หรือค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเดินทาง ก็คือ หนังสือเดินทาง หรือ Passport ที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวไปทุกที่ ตลอดการเดินทาง... 

สำหรับท่านที่มีอยู่แล้วควรตรวจสอบ Passport ของท่าน ก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพราะหนังสือเดินทางนี้ จะมีอายุเพียงแค่ 5 ปีเท่านั้น และการเดินทางออกนอกประเทศ จะต้องมี Passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน หากน้อยกว่านั้น จะไม่สามารถเดินทางได้ 

ไปดูกันเลยว่า ก่อนไปทำ Passport ควรเตรียมตัวอย่างไร...


หลักเกณฑ์ในการทำ Passport


🧒 ผู้ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี 
- ใช้สูติบัตรฉบับจริง
- ใช้บัตรประชาชนฉบับจริงของบิดา/มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง
- กรณีบิดา/มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ นำหลักฐานการหย่าและสมรสต้นฉบับมาด้วย
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น
- หนังสือยินยอมผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

👧 ผู้ที่มีอายุ15 ปี ขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์
- สามารถขอหนังสือเดินทางด้วยตนเอง
- ใช้บัตรประชาชนฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
- หนังสือยินยอมผู้เยาว์ เดินทางไปต่างประเทศ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และรับรองสำเนาถูกต้อง

👩 ผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
- ใช้เพียงบัตรประชาชนฉบับ จริง ใบเดียว เท่านั้น ต้องยังมีอายุการใช้งานและยังไม่ถูกยกเลิก
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล, เปลี่ยนที่อยู่ เป็นต้น


ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต 

ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าออนไลน์ (passport.in.th) หรือ Walk-in เข้าไปที่สำนักงานหนังสือเดินทางเลยก็ได้

1. รับบัตรคิว
- ยื่นบัตรประชาชน หรือสูติบัตรฉบับจริง
- กรอกชื่อ / นามสกุลภาษาอังกฤษ และชื่อบุคคลที่ติดต่อได้ รวมทั้งคำขอส่งทางไปรษณีย์

2. ยื่นคำร้อง
* ตรวจสอบข้อมูลบุคคล
* บันทึกข้อมูลชีวภาพ 
- บัตรประชาชน หรือสูติบัตรฉบับจริง
- วัดส่วนสูง
- พิมพ์ลายนิ้วมือ 10 นิ้วมือ
- ถ่ายภาพ
*ตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อในคำร้อง
*บันทึกการจัดส่งทางไปรษณีย์

3. ชำระเงิน รับใบเสร็จ และใบรับทางไปรษณีย์
- หนังสือเดินทางปกติ 1,000 บาท
- เล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการถัดไป 2,000 บาท
- เล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการเดียวกัน 3,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไปรษณีย์ EMS 40 บาท
(* สำนักงานฯ ในต่างจังหวัด จะได้รับ EMS เท่านั้น)
- ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไปรษณีย์ Passport Speed Post - PSP 60 บาท
(* สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย)

4. การรับหนังสือเดินทาง
สามารถรับด้วยตนเองภายใน 2 วันทำการ (สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพฯ เท่านั้น) และรอรับทางไปรษณีย์ (EMS) ประมาณ 5-7 วันทำการ 
* สำนักงานฯ ในต่างจังหวัด จะได้รับ EMS เท่านั้น
* สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย จะรับได้ภายใน 3 วันทำการ (PSP) 

สามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นรับแทนได้ โดยลงลายมือชื่อมอบอํานาจในใบรับเล่ม

....................................................................

***บริการหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน
- ยื่นคําร้อง และชําระเงินให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 12.00 น. 
- ขอรับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 14.30-16.30 น.
- สํานักงานที่ให้บริการ : 
กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานฯ ศรีนครินทร์ สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า 
สำนักงานฯ มีนบุรี สำนักงาน MRT คลองเตย และสำนักงานฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง
- ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 
* ทั้งนี้การให้บริการทำพาสปอร์ตเร่งด่วนนั้นจะให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่ม


กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ 
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 07.30 – 15.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2updBqe

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
(รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7
Google Map: https://bit.ly/2WfO52y

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี 
- ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 15.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2WkVtK8

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ 
(รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2HR1VEL

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
- อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่)
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 15.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2JCvoEU

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
- ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 15.30 น. 
Google Map:https://bit.ly/2YifAKI

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย 
- สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 15.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2FyU11f

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
- ชั้น 3 โซนเซ็นทรัล ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
เวลาทำการ : วันทำการปกติในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน
Google Map: https://bit.ly/2Fp6cfQ


ภาคเหนือ

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
- อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ 
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2urWT9V

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
- ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2USTDQr


ภาคกลาง


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
- ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2TXgwpd

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
- ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2FsnKaU

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
- ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2FsnYig

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
- หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น 
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2Fqoayr 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
- อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันตก 
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2Fy7BBU

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา 
- ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2Ym46Gf

 

ภาคตะวันออก


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
- ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 3 ถนนพัทยาสาย 2 
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2HENgNK

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
- อาคารลานค้าชุมชน
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2FAypSd

 

ภาคใต้


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
- ศาลาประชาคม 
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2HQsk5y 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต 
- ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2TXrDyE

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
- ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา 
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. 
Google Map: https://bit.ly/2Wl5FlR

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
- ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 15.30 น.
Google Map: https://bit.ly/2Wlo5mu


 

ชอบบทความนี้
บอกต่อให้เพื่อนๆ แค่แชร์ให้เพื่อนเลย

×
สอบถามข้อมูล

เจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการ

@imaginetour 02-868-3699

ไม่พลาด !! ข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

อิมเมจิ้น ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรมหลากหลาย

โปรแกรมเที่ยวหลากหลายเส้นทาง ทั่วโลก

อัปเดตทันใจ

อัปเดตข้อมูล ข่าวสารรวดเร็วก่อนใคร

ทัวร์คุณภาพ

คัดสรรทัวร์คุณภาพทั่วโลก

เจ้าหน้าที่คุณภาพ

พร้อมตอบคำถาม ให้คำปรึกษา